plejada@os.t-com.hr

Zeolit za svinje PIGOZEN 801

Zeolit za svinje PIGOZEN 801

Zeolit PIGOZEN 801 aktivira crijevnu floru

Sa svojom izraženom sposobnošću da na sebe veže višak amonijaka, te da ga u potrebnim količinama ponovno predaje crijevnim bakterijama, PIGOZEN 801 se skrbi za oživljavanje prirodne crijevne flore. Razgradnja ostataka hrane – prije svega neprerađenih vlakana – time se znatno poboljšava. Iz toga proističu mnoga rasterečenja za životinjski organizam.

Obrana od otrovnih tvari – Zeolit

Spriječava se prelazak amonijaka, koji je nervni plin, iz probave u krvotok. Time se smanjuje znatni faktor stresa. Životinje su zbog smanjenja lijenost crijeva (što je posljedica bolje razgradnje neprerađenih vlakana) pošteđene i ostalih otrovnih tvari koje inače opterećuju krvotok i uzrokuju smanjenje apetita.

Rasterećenje jetre – Zeolit

Veliki dio otrovnih tvari iz probave mora se eliminirati uz pomoć jetre, jer inače životinja ne bi mogla preživjeti opterećenost. Zaustavljanjem tih tvari na samom mjestu njihova nastanka, PIGOZEN 801 smanjuje potrebe energije za detoksikacijski rad jetre.

Zaštita od uzročnika bolesti – Zeolit

Sa dobro razvijenom crijevnom florom povećeva se otpornost životinja prema infekcijskim oboljenjima koja proizlaze od crijeva, kao što je proljev.

PIGOZEN 801 je prirodna neprobavljiva mineralna sirovina koja je sitno izmljevena. Odlikuje se svojom sposobnošću da preuzima ione amonijaka iz debelog crijeva , a umjesto njih predaje određene elemente u tragovima (Ca, K, Na, Mg). Sitne čestice PIGOZEN-a 801 postaju tako nositelji hranjivih tvari za crijevne bakterije, koje mineralu prema potrebi ponovno oduzimaju amonijak – dušik.

MJERENJE IZMJENE AMONIJAKA

Odlučujuću ulogu za opskrbu crijevne flore amonijakom imaju brzina preuzimanja amonijaka, kapacitet primanja, kao i spremnost na predaju amonijaka koja slijedi. Ova obilježja su mjerljiva i prikazana su grafički i u tablici.

Shematski prikaz unutrašnje strukture tzv.zeolita , mineralne glavne sastavnice PIGOZEN-a 801. U sitne pore stanu samo najmanje molekule – jedno od razloga selektivnog preuzimanja amonijaka.

Visoka koncentracija hranjivih tvari u ciljanoj prehrani svinja znatno opterećuje životinju škodljivim tvarima koje nastaju zbog nedovoljne bakterijske razgradnje ostataka hranjivih tvari u debeleom crijevu. Prije svega preopterećenje amonijakom, koji nastaje razgradnjom bjelančevina, koči aktivnosti crijevne flore i uzrokuje probavne smetnje.

Debelo crijevo svinje – mjesto crijevne flore. Ako se ne opskrbljuje pravilno, ondje nastaju štetne tvari.

POBOLJŠANJE UČINKA TOVA

Eksperimenti u tovljenju svinja pokazuju da dodatak PIGOZEN 801 od 3% povećava iskorištenje hrane za cca. 5%. Budući da PIGOZEN 801 sam po sebi ne sadrži hranjive tvari, to odgovara 8-postotnom povećanju iskorištenja tvari. Prije svega, sva energija koju bi životinja bez PIGOZENA 801 morala upotrijebiti za razgradnju otrovnih tvari iz debelog crijeva, iskorištava se slobodno i za bolji rast. Vitalnost i optimalni radni učinak predpostavljaju time optimalnu probavu u debelom crijevu.

POBOLJŠANJE ZRAKA U STAJI

Prije svega, djelovanje PIGOZEN-a 801 očituje se u znatno reduciranom neugodnom mirisu (vonju) životinjskog sekreta (balega i gnojnica). Pored neposrednog vezanja amonijaka pomoću minerala objašnjenje leži ponovo u poboljšanoj razgradnji neprerađenih vlakana. Tako postignutim smanjenjem pH-vrijednosti ne usporava se samo nastajanje amina, već se reducira i oslobađanje plina amonijaka.

Pozitivne posljedive su brojne:

-smanjenje neugodnih mirisa

-bolja klima u staji te veća dostignuća

-smanjenje gubitka dušika (amonijaka) i time povećanje vrijednosti stajskog gnojiva

-smanjeno zagađenje okoline (uništenje šuma zbog amonijaka)

RJEŠENJE PROBLEMA GNOJNICE

PIGOZEN-om 801 započeta bakterijska razgradnja ostataka hrane u debelom crijevu logično se nastavlja u gnojnici. Sazrijevanje gnojnice se ubrzava i time se poboljšava njeno djelovanje na korjen. To utječe na pojačani rast korjena i dugoročno poboljšanje proizvodnje humusa. Udio biljaka raspoloživog dušika u gnojnici povečava se pojačanom razgradnjom bjelančevina i smanjenim gubitkom amonijaka.

RADNI UČINAK I EKONOMIČNOST NE SMIJU SE PREPUSTITI SLUČAJU

Stoga je PIGOZEN 801 ispitan u brojnim eksperimentima s hranjenjem. Nadmoćnost PIGOZEN 801 grupa nad ostalim kontrolnim grupama potvrđena je u više od 120 ponavljanja. Slijedeće tablice pokazuju u prosjeku postignuta poboljšanja dnevnog rasta (težine) i iskorištenja hrane kod uzgoja prasaca i tova.

OTHRANJIVANJE PRASADI TJEDAN DANA RANIJE

JEDNOSTAVAN U PRIMJENI

Primjer 1 – Tekuća hrana:

Direktno doziranje od 3% PIGOZEN-a 801 u posudu za mješanje i odgovarajuće oduzimanje drugih komponenta hrane.

Primjer 2 – Suha hrana na osnovi kukuruzne silaže s prethodno umješanom nadopunom hrani i udjelom hranjivih dodataka od 25%: Na 100 kg dodatne hrane dolazi 12 kg PIGOZEN-a 801 pri čemu se stopa smjese nove dopunske hrane povećava na 27,5 %.

Rado ćemo Vas savjetovati o optimalnoj primjeni PIGOZEN-a 801 u Vašoj pripremi.

Oblik dostave

PIGOZEN 801 se dostavlja u vrećama od 40kg na euro paletama.