plejada@os.t-com.hr

Kontaktirajte nas

Uprava poduzeća

31551 BELIŠĆE, M.Gupca 57

plejada@os.t-com.hr

031 663 222 | 031 663 042

031 663 650

Lokacija Uprave poduzeća

Skladište, proizvodnja i vozni park

U belišćanskoj Zoni Male Privrede se nalazi:

  • skladište komponenti za stočnu hranu
  • parkirni prostor za vozni park
  • proizvodnja paleta
  • skladišni prostor za sirovine za palete
  • skladišni prostor za sirovine za gotove proizvode

Lokacija skladišta, proizvodnje i voznog parka